Strona główna
Grupy towarowe
Albumy krajoznawcze
Biografie
Dzienniki, wspomnienia, listy
Ekonomia, biznes, prawo
Encyklopedie i Słowniki
Geografia, geologia
Języki obce, słowniki
Kolorowanki, wyklejanki
Książki dla dzieci i młodzieży
Literatura inna
Literatura obcojęzyczna
Literatura piękna obca
Literatura piękna polska
Literatura popularnonaukowa
Literatura sensacyjna, kryminał, horror
Medycyna i zdrowie
Militaria wojskowość
Multimedia
Nauka o literaturze
Nauki humanistyczne
Nauki ścisłe i przyrodnicze
Podręczniki, pomoce i lektury szkolne
Poezja dramat
Poradniki - zwierzęta
Przewodniki turystyczne
Psychologia i pedagogika
Reportaż, literatura faktu
Rozrywka, hobby
Sztuka, historia sztuki
Technika i technologia
Wydawnictwa albumowe
Wydawnictwa inne
Słowniki
Autor
Wydawca
Przeglądaj
Cały katalog
Ustawienia
Prosta lista produktów
Zarejestruj się
Sklepy internetowe
Pasaż katowice
Okładka: Probabilistyka. Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Procesy stochastyczne
Polecamy
Tatry
Probabilistyka. Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Procesy stochastyczne

K0884


Wydawca:
WYDAWNICTWA NAUKOWO-TECHNICZNE
Autor:
Pluciński Edmund , Plucińska Agnieszka

Rok wydania: 2006
Wyd. 1(dodruk)
Liczba stron: 470
rys. 60, tabl. 5
Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej i procesów stochastycznych. Zakres i sposób przedstawienia materiału umożliwia wykorzystanie książki do wykładów z probabilistyki o różnym poziomie trudności, zwłaszcza na uczelniach technicznych.
Omówione zagadnienia są ilustrowane przykładami oraz zadaniami do samodzielnego rozwiązania, do których na końcu książki podano odpowiedzi. Treść zadań dotyczy różnych dziedzin: techniki, ekonomii, życia codziennego. Na szczególną uwagę zasługują przykłady i zadania z procesów stochastycznych, proste rachunkowo, służące do ilustrowania oraz sprawdzania wiadomości, dotyczących tego działu probabilistyki.
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów i doktorantów politechnik, wyższych szkół ekonomicznych i rolniczych.

Nasza cena: 49,98 PLN
Cena detaliczna: 56,00 PLN

Produkt chwilowo niedostępny
Algebra i analiza matematyczna dla licealistów

Algebra i analiza matematyczna dla licealistów

85445

Format: B5
Ilość stron: 368
Wydanie: 2
Rok wydania: 1999
Oprawa: miękka

Książka zawiera logikę matematyczną, naukę o zbiorach, liczby rzeczywiste, funkcje, równania i nierówności; wielomiany i funkcje wymierne; indukcję zupełną, kombinatorykę i ciągi; funkcje potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne; granice , pochodne i całki.

Nasza cena: 19,64 PLN czytaj więcej do koszyka


Analiza matematyczna dla licealistów. Podręcznik

Analiza matematyczna dla licealistów. Podręcznik

D6531

Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 232
W serii "Matematyka dla licealistów", cieszącej się uznaniem wśród nauczycieli i przyjaznej dla uczniów, prezentujemy tytuł poświęcony analizie matematycznej. W podręczniku omówiono m.in. takie tematy:

granica i ciągłość funkcji;
pochodna funkcji;
całka nieoznaczona;
całka oznaczona.

Nasza cena: 18,68 PLN
Cena detaliczna: 19,90 PLN
czytaj więcej do koszyka


Analiza matematyczna dla licealistów. Zbiór zadań

Analiza matematyczna dla licealistów. Zbiór zadań

D6530

Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 136
Zbiór zadań jest ważnym uzupełnieniem podręcznika analizy matematycznej. Zawiera dużo zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Stanowi bardzo dobrą pomoc zarówno dla nauczyciela przygotowującego lekcje, jak i dla ucznia chcącego pogłębić swą wiedzę dotyczącą analizy matematycznej. Do zadań zostały podane wskazówki i odpowiedzi.

Nasza cena: 17,73 PLN
Cena detaliczna: 19,00 PLN
czytaj więcej do koszyka


Integracja europejska. Szansa dla Polski?

Integracja europejska. Szansa dla Polski?

F1065

Ilość stron: 224
Rok wydania: 2002
Wydanie: 1

Coraz szybciej postępują procesy integracyjne w Europie. Dotyczy to zarówno powiązań politycznych, jak i "przede wszystkim" powiązań gospodarczych. Książka zapoznaje z przyczynami i przebiegiem procesów integracyjnych oraz tłumaczy mechanizmy i pokazuje skutki tych procesów dla gospodarek poszczególnych krajów i Unii Europejskiej jako całości.

Nasza cena: 42,36 PLN
Cena detaliczna: 45,00 PLN
czytaj więcej do koszyka


KOMBINATORYKA I RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA W ZADANIACH

KOMBINATORYKA I RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA W ZADANIACH

I8705

Format B-5
Liczba stron: 164
Najnowszy zbiór, autorstwa dr Edwarda Stachowskiego, odpowiadający współczesnej metodyce nauczania kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa. Zadania w tym zbiorze to zadania "szkolne" i ich stopień trudności nie wykracza poza możliwości uczniów obecnego liceum ogólnokształcącego i technikum. Każdy rozdział zbioru poprzedzony jest wstępem teoretycznym. Do wszystkich zadań podane są odpowiedzi, z których wiele zawiera wskazówki ułatwiające razwiązanie zadania.

Nasza cena: 11,31 PLN
Cena detaliczna: 12,00 PLN
czytaj więcej do koszyka


Rachunek błędów dla inżynierów

Rachunek błędów dla inżynierów

G2164

Format: B5
Ilość stron: 268
Ilość rysunków: 119
Ilosć tabel: 29
Rok wydania: 2004

W książce zaprezentowano w możliwie prosty sposób, ale bez rezygnowania ze ścisłości, te działy rachunku błędów, które znajdują bezpośrednie zastosowania w analizie i rozwiązywaniu różnych problemów inżynierskich.

Nasza cena: 40,22 PLN
Cena detaliczna: 45,00 PLN
czytaj więcej do koszyka


Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych

Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych

J5944

Rok wydania: 2006
Wydanie: III
Format: B5
Liczba stron: 492
rys. 88, tabl. 25
Książka jest nowoczesnym podręcznikiem statystyki. Jej pierwsza część (wstępna analiza danych, przejście od modelu probabilistycznego do wnioskowania statystycznego, podstawy wnioskowania statystycznego oraz analiza regresji) może być podstawą jednosemestralnego kursu wprowadzającego. W drugiej części przedstawiono wybrane, najbardziej istotne dla praktyka zagadnienia statystyki aplikacyjnej: analizę wariancji, analizę zależności cech jakościowych, metody próbkowania, zagadnienia symulacji komputerowej i metody rangowe.

Nasza cena: 52,72 PLN
Cena detaliczna: 59,00 PLN
czytaj więcej do koszyka


Statystyka dla studiów licencjackich

Statystyka dla studiów licencjackich

I0887

Warszawa 2005, wydanie II
Ilość stron: 424

Podręcznik, przeznaczony dla studentów wydziałów i uczelni ekonomicznych, zawiera wykład statystyki odpowiadający poziomowi i zawartości typowego programu zajęć z tego przedmiotu na studiach licencjackich. Uwzględniając charakter tych studiów (w większości zaocznych), Autor przygotował podręcznik, który umożliwia również samodzielne przyswajanie sobie zawartego w nim materiału.

Nasza cena: 46,05 PLN
Cena detaliczna: 49,00 PLN
czytaj więcej do koszyka


Statystyka zbiór zadadań

Statystyka zbiór zadadań

H0105

Ilość stron: 284
Rok wydania: 2005
Wydanie: 3


Zbiór jest dostosowany do programu statystyki realizowanego w większości wyższych szkół i wydziałów ekonomicznych. Praca składa się z dziewięciu rozdziałów poświęconych m.in. rozkładom zmiennej losowej, rozkładom statystyk z próby, wnioskowaniu w strukturze, analizie korelacji i regresji, analizie szeregów czasowych, indeksom cen oraz -- co stanowi nowość w tego typu opracowaniach -- zastosowaniu m.in. pakietu STATGRAPHICS i SPSS.

Nasza cena: 36,65 PLN
Cena detaliczna: 39,00 PLN
czytaj więcej do koszyka


Statystyka. Zbiór zadań

Statystyka. Zbiór zadań

H9559

Typ: zadania
Rok wydania: 2006
Nr wydania: IX
Liczba stron: 128
Format: B5
Zbiór zadań jest ściśle skorelowany z podręcznikiem i uwzględnia podstawowe pojęcia z zakresu statystyki, metody badań statystycznych oraz etapy badania statystycznego. W ramach analizy syatystycznej zostały omówione: analiza natężenia, struktury, tendencji centralnej, rozproszenia, dynamiki i współzależność zjawisk.

Książka jest dostosowana - tak jak podręcznik - do programu nauczania dla zawodu technik ekonomista. Przykłady sa dostosowane do współczesnych realiów gospodarczych, z uwzględnieniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Nasza cena: 13,33 PLN
Cena detaliczna: 13,00 PLN
czytaj więcej do koszyka


Vademecum matematyka

Vademecum matematyka

I1823

Liczba stron: 640
format: 142 x 205 mm
typ oprawy: oprawa klejona, frez
rok wydania: 2005


Tematyka:
funkcja wykładnicza i logarytmiczna
funkcje liniowe, kwadratowe i wielomianowe
indukcja matematyczna, ciągi i ich granice
badanie przebiegu funkcji
funkcje trygonometryczne
geometria płaszczyzny
stereometria
kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa

Nasza cena: 17,49 PLN
Cena detaliczna: 19,60 PLN
czytaj więcej do koszyka


Zdasz maturę z matematyki Kombinatoryka Rachunek prawdopodobieństwa Statystyka

Zdasz maturę z matematyki Kombinatoryka Rachunek prawdopodobieństwa Statystyka

G7981

Format: A5
Stron: 176

Książka umożliwia powtórzenie wiadomości zdobytych w czasie nauki matematyki w szkole ponadgimnazjalnej oraz samodzielne przygotowanie się do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Nasza cena: 17,73 PLN
Cena detaliczna: 18,63 PLN
czytaj więcej do koszyka


Artykuły ze świata

Polecamy
Probabilistyka. Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Procesy stochastyczne
Metody numeryczne
Zadania z algebry liniowej
Wykład z teorii liczb i kryptografii
Biostatystyka Podręcznik dla studentów i lekarzy
Analiza formalna i funkcje analityczne
Analiza numeryczna
Algebra dla studentów
Inżynieria finansowa
Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach
Zbiór zadań z analizy matematycznej
Matematyka. Definicje, twierdzenia, przykłady, zadania
Elementy algebry liniowej część 2
Łamigłówki logiczne
Geometria zbiorów wypukłych zagadnienia wybrane