Strona główna
Grupy towarowe
Albumy krajoznawcze
Biografie
Dzienniki, wspomnienia, listy
Ekonomia, biznes, prawo
Encyklopedie i Słowniki
Geografia, geologia
Języki obce, słowniki
Kolorowanki, wyklejanki
Książki dla dzieci i młodzieży
Literatura inna
Literatura obcojęzyczna
Literatura piękna obca
Literatura piękna polska
Literatura popularnonaukowa
Literatura sensacyjna, kryminał, horror
Medycyna i zdrowie
Militaria wojskowość
Multimedia
Nauka o literaturze
Nauki humanistyczne
Nauki ścisłe i przyrodnicze
Podręczniki, pomoce i lektury szkolne
Poezja dramat
Poradniki - zwierzęta
Przewodniki turystyczne
Psychologia i pedagogika
Reportaż, literatura faktu
Rozrywka, hobby
Sztuka, historia sztuki
Technika i technologia
Wydawnictwa albumowe
Wydawnictwa inne
Słowniki
Autor
Wydawca
Przeglądaj
Cały katalog
Ustawienia
Prosta lista produktów
Zarejestruj się
Sklepy internetowe
Pasaż katowice
Okładka: Matematyka jest wszędzie. Ćwiczenia. Klasa 4
Polecamy
Tatry
Matematyka jest wszędzie. Ćwiczenia. Klasa 4

C7869


Wydawca:
PAZDRO KRZYSZTOF OFICYNA EDUKACYJNA
Autor:
Orłowska Teresa , Węgierska Halina

Format: 198 x 260 mm
Liczba ston: 120
Ćwiczenia są ważnym uzupełnieniem podręcznika. Jasno sformułowane zadania i pytania, zabawne krzyżówki i rebusy, a także przemyślana szata graficzna zachęcają do uczenia się matematyki i sprawiają, że nie jest ona trudna. Zadania do każdego tematu zostały ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Są zadania proste, typowe i zadania, których rozwiązanie wymaga większego wysiłku myślowego. Te trudniejsze zostały oznaczone specjalnym znakiem.
SPIS TREOECI
1. Dzia³aniawzbiorze liczb naturalnych. Rachunek pamiêciowy . . . . . 5
1.1 Dodawanie pamiêciowe liczb naturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Odejmowanie pamiêciowe liczb naturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 Mno¿enie pamiêciowe liczb naturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.4 Dzielenie pamiêciowe liczb naturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.5 Dzielenie z reszt¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.6 Porównywanie ilorazowe i ró¿nicowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.7 Porównywanie liczb naturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.8 Przedstawienie liczb naturalnych na osi liczbowej . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.9 Potêgowanie liczb naturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.10 Kolejnooeæ wykonywania dzia³añ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. Rozszerzenie zakresu liczbowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.1 Ró¿ne sposoby zapisywania liczb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2 Dziesi¹tkowy system pozycyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3 Czytanie i pisanie liczb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.4 Rzymski system zapisywania liczb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3. Dzia³aniawzbiorze liczb naturalnych. Rachunek pisemny . . . . . . 29
3.1 Dodawanie liczb naturalnych sposobem pisemnym . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2 Odejmowanie liczb naturalnych sposobem pisemnym . . . . . . . . . . . . . 31
3.3 Mno¿enie liczb naturalnych sposobem pisemnym . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.4 Dzielenie liczb naturalnych sposobem pisemnym . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.5 Obliczanie wartooeci wyra¿eñ arytmetycznych. Kolejnooeæ wykonywania dzia³añ 39
4. Podstawowe figury geometryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.1 Punkt, prosta, pó³prosta, odcinek. Mierzenie odcinków . . . . . . . . . . . . 42
4.2 £amana. D³ugooeæ ³amanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.3 K¹ty i ich rodzaje. Mierzenie k¹tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.4 Proste prostopad³e i proste równoleg³e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.5 Okr¹g i ko³o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5. U³amki zwyk³e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.1 U³amek zwyk³y jako czêoeæ ca³ooeci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.2 U³amek zwyk³y jako iloraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.3 Przedstawienie u³amków zwyk³ych na osi liczbowej . . . . . . . . . . . . . . 66
5.4 Rozszerzanie i skracanie u³amków zwyk³ych . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.5 Porównywanie u³amków zwyk³ych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.6 Dodawanie u³amków zwyk³ych o jednakowych mianownikach . . . . . . . . 72
5.7 Odejmowanie u³amków zwyk³ych o jednakowych mianownikach . . . . . . . 75
6. U³amki dziesiêtne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.1 U³amki o mianowniku 10 , 100 , 1000 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.2 Rozszerzanie i skracanie u³amków dziesiêtnych . . . . . . . . . . . . . . . . 81
6.3 Porównywanie u³amków dziesiêtnych. Porównywanie na osi . . . . . . . . . 82
6.4 Wyra¿enia dwumianowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
6.5 Dodawanie u³amków dziesiêtnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
6.6 Odejmowanie u³amków dziesiêtnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
6.7 Mno¿enie u³amków dziesiêtnych przez 10, 100, 1000 ... . . . . . . . . . . . . 93
6.8 Dzielenie u³amków dziesiêtnych przez 10, 100, 1000 . . . . . . . . . . . . . 96
7. Figury geometryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
7.1 Wielok¹t. Prostok¹t i kwadrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
7.2 Obwód wielok¹ta. Obwód prostok¹ta i kwadratu . . . . . . . . . . . . . . . 103
7.3 Skala i plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
7.4 Pole figury. Pole prostok¹ta i kwadratu. Jednostki miary pola . . . . . . . . . 111
Jednostki miar i ich oznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Nasza cena: 9,16 PLN
Cena detaliczna: 9,70 PLN

Produkt chwilowo niedostępny
Matematyka 1 Ćwiczenia

Matematyka 1 Ćwiczenia

D4098

liczba stron: 80


Książka jest ważnym uzupełnieniem zestawu Matematyka z plusem dla 1 klasy liceum i technikum. Umożliwia pracę samodzielną, pomaga słabszym uczniom nadrobić zaległości, oszczędza czas nauczyciela i uczniów.

Nasza cena: 7,50 PLN
Cena detaliczna: 7,88 PLN
czytaj więcej do koszyka


Matematyka 2001 Sprawdziany. Klasa 6. szkoły podstawowej

Matematyka 2001 Sprawdziany. Klasa 6. szkoły podstawowej

88333

Typ: sprawdziany
Rok wydania: 2005
Nr wydania: VI
Liczba stron: 172
Format: A4
Klasa szósta kończy pewien etap edukacji. Dlatego w książce zamieściliśmy dwa zestawy sprawdzianów z matematyki dla klasy 6. oraz sprawdziany dla klas 4-6. Zostały one przygotowane z myślą o tych nauczycielach, którzy realizują program nauczania Matematyka 2001, ale nie tylko. Z powodzeniem mogą być wykorzystane przez nauczycieli prowadzących lekcje według innego programu nauczania.

ZESTAW I tworzy 5 prac klasowych i 4 sprawdziany. Zadania użyte do budowy tych prac klasowych i sprawdzianów umożliwiają testowanie nabytych umiejętności.
ZESTAW II tworzy 6 prac klasowych i 5 sprawdzianów. Tutaj zadania mają charakter zadań otwartych, kierujących uwagę w stronę kompetencji.

Nasza cena: 22,02 PLN
Cena detaliczna: 24,00 PLN
czytaj więcej do koszyka


Matematyka dla gimnazjalistów. Ćwiczenia. Klasa 2

Matematyka dla gimnazjalistów. Ćwiczenia. Klasa 2

D3433

Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 128
Ćwiczenia, wraz z podręcznikiem i ze zbiorem zadań z tej samej serii, stanowią kompletny pakiet dla ucznia klasy drugiej, niezbędny w poznawaniu tajników matematyki. Ciekawe, zróżnicowane pod względem formy zadania mobilizują do aktywnej postawy wobec stawianych pytań i problemów.

Nasza cena: 8,69 PLN
Cena detaliczna: 10,00 PLN
czytaj więcej do koszyka


Matematyka dla gimnazjalistów. Ćwiczenia. Klasa 3

Matematyka dla gimnazjalistów. Ćwiczenia. Klasa 3

B9014

Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 104
Zeszyt ćwiczeń do klasy III jest bardzo dobrym uzupełnieniem podręcznika i zbioru zadań z tej samej serii. Ułatwia poznawanie matematyki. Zawiera liczne, zróżnicowane pod względem formy zadania, które mobilizują uczniów do samodzielnej pracy i aktywnej postawy wobec stawianych zagadnień.

Nasza cena: 8,69 PLN
Cena detaliczna: 9,20 PLN
czytaj więcej do koszyka


Matematyka jest wszędzie Ćwiczenia. Klasa 5

Matematyka jest wszędzie Ćwiczenia. Klasa 5

E5369

Format: 198 x 260 mm
Liczba stron: 120
Zeszyt ćwiczeń zawiera zadania i ćwiczenia, które uczeń powinien rozwiązać samodzielnie. Problematyka zadań i ćwiczeń, podobnie jak w podręczniku, związana jest z ekologią, przyrodą, ochroną środowiska i geografią. Zadania i ćwiczenia podzielone są na rozdziały i podrozdziały, których tytuły odpowiadają tytułom w podręczniku. Każdy podrozdział kończy się zadaniami testowymi. Kolorowe rysunki i ilustracje ułatwiają uczniowi rozwiązywanie zadań.

Nasza cena: 9,16 PLN
Cena detaliczna: 9,70 PLN
czytaj więcej do koszyka


Matematyka jest wszędzie Ćwiczenia. Klasa 6

Matematyka jest wszędzie Ćwiczenia. Klasa 6

F9343

Format: 198 x 260 mm
Liczba stron: 104
Ważnym uzupełnieniem podręcznika jest, tematycznie z nim skorelowany, zeszty cwiczeń. Rozwiązanie proponowanych w nim zadań znakomicie ułatwi przyswojenie i utrwalenie podręcznikowej wiedzy.

Nasza cena: 9,16 PLN
Cena detaliczna: 9,90 PLN
czytaj więcej do koszyka


Matematyka jest wszędzie Podręcznik. Klasa 5

Matematyka jest wszędzie Podręcznik. Klasa 5

E4021

Format: 198 x 260 mm
Liczba stron: 212
Treści matematyczne zawarte w tym podręczniku są przekazywane za pomocą zadań i problemów związanych z ekologią, przyrodą i geografią, co umożliwia nauczycielowi pełną realizację wybranych ścieżek edukacyjnych. Barwne, starannie wykonane ilustracje i rysunki znacznie ułatwiają uczniowi zrozumienie i utrwalenie wiadomości oraz opanowanie umiejętności wskazanych w programie nauczania.

Nasza cena: 16,54 PLN
Cena detaliczna: 17,90 PLN
czytaj więcej do koszyka


Matematyka jest wszędzie Podręcznik. Klasa 6

Matematyka jest wszędzie Podręcznik. Klasa 6

F9341

Format: 198 x 260 mm
Liczba stron: 216
To już ostatni podręcznik z serii Matematyka jest wszędzie. W tym podręczniku, tak jak w poprzednich, zagadnienia matematyczne są ilustrowane zadaniami o tematyce powiązanej z przyrodą i ekologią, a także ze zjawiskami znanymi uczniom z życia codziennego. Zrozumienie omawianych problemów ułatwiają rozwiązania przykładowych zadań.

Nasza cena: 16,54 PLN
Cena detaliczna: 17,60 PLN
czytaj więcej do koszyka


Matematyka jest wszędzie. Podręcznik. Klasa 4

Matematyka jest wszędzie. Podręcznik. Klasa 4

C7866

Format: 198 x 260 mm
Liczba stron: 224
Autorki tego podręcznika umiejętnie połączyły w nim rzetelną wiedzę matematyczną z elementami przyrody, ekologii i innych dziedzin, a zwłaszcza historii matematyki. Udało się im w widoczny sposób podkreślić humanistyczny aspekt matematyki. Dzięki temu uczniowie będą mogli uczyć się z przyjemnością i z uśmiechem.

Nasza cena: 16,54 PLN
Cena detaliczna: 17,90 PLN
czytaj więcej do koszyka


Matematyka. Ćwiczenia do liceów i techników. Klasa I. Część 2

Matematyka. Ćwiczenia do liceów i techników. Klasa I. Część 2

G2873

Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 152
W drugiej części ćwiczeń znajduje się dużo interesujących i pomysłowych zadań dotyczących:

funkcji i jej własności;
przekształceń wykresów funkcji;
trygonometrii;
funkcji liniowej.

Nasza cena: 11,54 PLN
Cena detaliczna: 12,30 PLN
czytaj więcej do koszyka


Matematyka. Ćwiczenia do liceów i techników. Klasa II. Część 1

Matematyka. Ćwiczenia do liceów i techników. Klasa II. Część 1

G2874

Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 120
Ćwiczenia są ściśle powiązane z podręcznikami do nauczania matematyki w drugiej klasie liceum lub w technikum, napisanymi przez K. Kurczaba i E. Świdę. W części pierwszej znajdują się przykłady i zadania dotyczące:

podstawowych własności figur geometrycznych na płaszczyźnie,
funkcji kwadratowej,
wielomianów.
Większość zadań zawiera wskazówki i komentarze ułatwiające rozwiązanie.

Nasza cena: 11,54 PLN
Cena detaliczna: 12,30 PLN
czytaj więcej do koszyka


Matematyka. Ćwiczenia do liceów i techników. Klasa II. Część 2

Matematyka. Ćwiczenia do liceów i techników. Klasa II. Część 2

G2875

Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 144
Ćwiczenia są ściśle skorelowane z podręcznikiem do nauczania matematyki w drugiej klasie liceum i technikum, autorstwa K. Kłaczkowa, M. Kurczaba i E. Świdy. Będą szczególnie przydatne dla uczniów realizujących program nauczania matematyki w zakresie podstawowym. W części drugiej znajdują się zadania dotyczące:

funkcji wymiernych,
ciągów,
pól figur,
twierdzenia Talesa.
Większość zadań zawiera wskazówki i komentarze ułatwiające rozwiązanie.

Nasza cena: 11,54 PLN
Cena detaliczna: 12,30 PLN
czytaj więcej do koszyka


Artykuły ze świata

Polecamy
Toc! Toc! Qui est la? Podręcznik do nauki języka francuskiego. Drugi etap nauki. Cz. 8, A2
Toc! Toc! Qui est la? Podręcznik do nauki języka francuskiego. Drugi etap nauki. Cz. 7, A2
Toc! Toc! Qui est la? Podręcznik do nauki języka francuskiego. Pierwszy etap nauki. Cz. 2, A1
Jezyk polski 6. Ortografia. Zasady i ćwiczenia
Wesoła szkoła. Potrafię więcej. Klasa 3. Zeszyt z ćwiczeniami rozszerzającymi
Słownik ortograficzny dla klas 4-6
Matematyka 2001 Zbiór zadań dla klasy 5. szkoły podstawowej
Nowe To lubię! Kształcenie kulturowo-językowe. Klasa IV szkoły podstawowej.
Przyrodo, witaj! Podręcznik dla klasy 4. szkoły podstawowej. W domu i w okolicy.
Wesoła szkoła. To nie takie trudne! Zeszyt z ćwiczeniami utrwalającymi dla klasy 2. szkoły podstawowej
Nowe To lubię! Kształcenie kulturowo-literackie. Klasa IV szkoły podstawowej.
Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 3. Karty pracy ucznia. Część 2.
Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 3. Matematyka. Część 3.
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5. szkoły podstawowej. Część 2.
Klucz do muzyki. Notatki z pięciolinii, część I