Strona główna
Grupy towarowe
Albumy krajoznawcze
Biografie
Dzienniki, wspomnienia, listy
Ekonomia, biznes, prawo
Encyklopedie i Słowniki
Geografia, geologia
Języki obce, słowniki
Kolorowanki, wyklejanki
Książki dla dzieci i młodzieży
Literatura inna
Literatura obcojęzyczna
Literatura piękna obca
Literatura piękna polska
Literatura popularnonaukowa
Literatura sensacyjna, kryminał, horror
Medycyna i zdrowie
Militaria wojskowość
Multimedia
Nauka o literaturze
Nauki humanistyczne
Nauki ścisłe i przyrodnicze
Podręczniki, pomoce i lektury szkolne
Poezja dramat
Poradniki - zwierzęta
Przewodniki turystyczne
Psychologia i pedagogika
Reportaż, literatura faktu
Rozrywka, hobby
Sztuka, historia sztuki
Technika i technologia
Wydawnictwa albumowe
Wydawnictwa inne
Słowniki
Autor
Wydawca
Przeglądaj
Cały katalog
Ustawienia
Prosta lista produktów
Zarejestruj się
Sklepy internetowe
Pasaż katowice
Okładka: Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce
Polecamy
Tatry
Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce

G7828


Wydawca:
UNIVERSITAS TAiWPN
Autor:
Orska Joanna

Format: B5
Ilosć stron: 520
Rok wydania: 2004
Oprawa: miękka

Zaletą tej pracy jest odważne podjęcie kwestii relacji historycznoliterackich pomiędzy modernizmem a awangardą w Polsce. Nawiązując do prac Fokkemy, Baumana, Eysteinssona, Adorna, autorka dochodzi do wniosku o podrzędności terminu "awangarda" wobec modernizmu i tezę tę dokumentuje zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i historycznoliterackim.
Lejtmotiwem rozważań jest kwestia autonomii literatury, pozwalająca pokazać szerokie historycznoliterackie konteksty tej idei - zarówno ku Młodej Polsce, jak i ku literaturze po 1956 roku.

Nasza cena: 46,41 PLN
Cena detaliczna: 52,00 PLN

Produkt chwilowo niedostępny
Bibliografia historii i kultury Żydów w Polsce

Bibliografia historii i kultury Żydów w Polsce

D1759

Format: B5
Ilość stron: 130
Rok wydania: 2002
Oprawa: miękka

Już dziesiąty tom bibliografii judaików wydajemy pod auspicjami Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce przekształconego obecnie w Katedrę Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nareszcie publikujemy bibliografię za rok 1994, ostatni zaległy tom, który z różnych względów nie doczekał się wcześniejszego opracowania. Ażeby zrekompensować Czytelnikom długość oczekiwania na to wydawnictwo, przygotowaliśmy kilka zasadniczych zmian, które mają na celu uatrakcyjnienie odbioru bibliografii oraz zwiększenie liczby rejestrowanych publikacji z zakresu szeroko pojętych studiów żydowskich odnoszących się do ziem polskich. Zmiany te widoczne są przede wszystkim w tytule, układzie i doborze materiału do niniejszego tomu.

Nasza cena: 23,21 PLN
Cena detaliczna: 26,00 PLN
czytaj więcej do koszyka


Cud przemiany Z 30-lecia ruchu Anonimowych Alkoholików w Polsce

Cud przemiany Z 30-lecia ruchu Anonimowych Alkoholików w Polsce

G4239

stron 205
format 145 x 205 mm
oprawa miękka foliowana

Napisana specjalnie z okazji rocznicy powstania ruchu AA w Polsce fascynująca książka Włodzimierza Branieckiego nie tylko podsumowuje, kreśląc obraz 30-letniej historii ruchu, ale też prezentuje wybrane wydarzenia i przedstawia poszczególne, charakterystyczne postaci znane w AA.

Nasza cena: 17,85 PLN
Cena detaliczna: 18,75 PLN
czytaj więcej do koszyka


Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce

Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce

G8088

Ilość stron: 182
Rok wydania: 2004
Wydanie: 1

Dla funkcjonowania samorządów województw najważniejsze znaczenie ma kwestia ich finansowania. Od wyposażenia tych samorządów w odpowiednie źródła dochodów publicznych oraz możliwości wpływu na ich kształtowanie, a także wydawanie środków zależy realność ustrojowych, administracyjnych i ekonomicznych założeń regionalizacji.

Nasza cena: 45,10 PLN
Cena detaliczna: 48,00 PLN
czytaj więcej do koszyka


Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne

J3226

Rok wydania: 2006
Liczba stron : 366
Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne stanowi opracowanie zawierające wszechstronną analizę prawną podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne. Ukazuje zasady prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju i na tym tle określa sytuację prawną inwestorów zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów wywodzących się z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Nasza cena: 46,65 PLN
Cena detaliczna: 49,00 PLN
czytaj więcej do koszyka


Gdzie się uczyć w Polsce?

Gdzie się uczyć w Polsce?

J2609

Liczba stron: 600
Format: 130x205 mm
Oprawa: broszurowa
Książka zawiera informacje o wszystkich uczelniach wyższych w Polsce: szczegółowe dane teleadresowe; aktualne informacje na temat wydziałów, kierunków studiów i specjalnosci uruchomionych w danej uczelni, z zaznaczeniem możliwego trybu/systemu studiowania na poszczególnych specjalnosciach; przejrzysty, zwięzły opis systemu i warunków tegorocznych rakrutacji. Rozbudowany system indeksów umozliwia błyskawiczne dotarcie do typu szkoły lub określonego kierunku/specjalnosci, do miejscowości/województwa, gdzie kandydat chce się kształcić, a czytelne piktogramy ujmują dodatkowe, najwazniejsze informacje o szkołach ( baza dydaktyczna, programy miedzynarodowe itp.).

Nasza cena: 17,73 PLN
Cena detaliczna: 20,00 PLN
czytaj więcej do koszyka


Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989)

Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989)

J2091

Oprawa graficzna: Dominika Zaleska
Wydanie drugie
Rok wydania 2006
format 145 x 210 mm, s. 462, twarda oprawa

Wznowienie pierwszego pełnego opracowania na temat stosunków państwo – Kościół w komunistycznej Polsce. Autorzy opisują relacje między władzą państwową i hierarchią kościelną. Przedstawiają prześladowania, jakim byli poddani ludzie Kościoła – aresztowania, pokazowe procesy i inwigilację. Ukazują różne fazy stosunków państwo – Kościół, analizując przyczyny zaostrzania lub łagodzenia polityki partii w określonych sytuacjach. Książka oparta jest na gruntownych badaniach źródłowych.

Nasza cena: 34,87 PLN
Cena detaliczna: 39,00 PLN
czytaj więcej do koszyka


Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku

Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku

J1470

Wydanie: Warszawa 2006
Oprawa: miękka, format B-5
Stron: 301
wydanie pierwsze

Ostatni spis powszechny ludności, który odbył się w Polsce w 2002 roku, podjął po raz pierwszy po II wojnie światowej kwestie zróżnicowania narodowego i językowego współczesnego społeczeństwa polskiego. Zapowiedź wprowadzenia do spisu pytań na ten temat, jego przebieg i ogłoszenie wyników (czerwiec 2003) wywołały szeroką dyskusję publiczną o strukturze etnicznej społeczeństwa polskiego.

Nasza cena: 33,08 PLN
Cena detaliczna: 34,75 PLN
czytaj więcej do koszyka


Pierwsi po diable Elity sowieckie w okupowanej Polsce 1939-1941

Pierwsi po diable Elity sowieckie w okupowanej Polsce 1939-1941

D9287

Format: 172 x 248
Rok wydania: 2002
Wydanie: 1
Oprawa: twarda, foliowana

"Pierwsi po diable...", to próba innego spojrzenia na okupację ziem wschodnich Rzeczypospolitej lat 1939-1941 i wskazanie jej najważniejszych - lecz przeniesionych w czasie - skutków, połączona z opisem procesu formowania się sowieckich elit władzy.

Nasza cena: 83,90 PLN
Cena detaliczna: 94,00 PLN
czytaj więcej do koszyka


Prawo sądowe w Polsce do 1939 r.

Prawo sądowe w Polsce do 1939 r.

82775

Format: B5
Ilość stron: 134

Autorzy przedstawili w zwartej formie historię prawa sądowego w Polsce od czasów najdawniejszych do wybuchu II wojny światowej. Książka zawiera omówienie źródeł prawa sądowego, jak i główne instytucje tego prawa. Czytelnik znajdzie w niej definicje i wyjaśnienia treści podstawowych terminów języka prawa, polskie i łacińskie nazwy środków odwoławczych itp. Zachowano w niej należyte proporcje w wykładzie prawa rodzimego i obcego, to drugie wiążąc z wydarzeniami politycznymi

Nasza cena: 14,99 PLN
Cena detaliczna: 15,75 PLN
czytaj więcej do koszyka


Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce Identyfikacja i monitorowanie

Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce Identyfikacja i monitorowanie

J0573

Warszawa 2006,
oprawa miękka klejona
format: B-5, 272 s.

Czy Polsce grozi kryzys finansowy? W krótkim okresie raczej nie. Jednak wraz z oddalaniem się horyzontu czasowego prawdopodobieństwo to wyraźnie rośnie - skutki oddziaływania czynników niekorzystnych będą coraz silniejsze. Głównymi czynnikami kryzysogennymi są obecnie: rosnący poziom długu publicznego, wysoki poziom bezrobocia, procedura uchwalania budżetu państwa, brak zrównoważenia dochodów i wydatków systemu zabezpieczenia społecznego (zwłaszcza FUS).

Nasza cena: 35,70 PLN
Cena detaliczna: 37,50 PLN
czytaj więcej do koszyka


Współczesna polityka pieniężna w Polsce

Współczesna polityka pieniężna w Polsce

F2785

Ilość stron: 320
Rok wydania: 2004
Wydanie: 1

Autor skoncentrował się na modelowym opisie najważniejszych problemów związanych z kształtowaniem i realizacją polityki pieniężnej oraz tam, gdzie jest to możliwe na kwantyfikacji jej podstawowych charakterystyk.

Nasza cena: 53,55 PLN
Cena detaliczna: 57,00 PLN
czytaj więcej do koszyka


Znajomość edukacji Turków osmańskich w Polsce

Znajomość edukacji Turków osmańskich w Polsce

C3949

Format: 165 x 235
Ilość stron: 288
Rok wydania: 2001
Wydanie: 1

W pracy tej ukazano na podstawie dokumentów i relacji źródłowych - krajowych i zagranicznych - formy kształcenia, sposoby wychowania i szerzenia oświaty w Turcji osmańskiej oraz percepcję tych zagadnień w Polsce doby Odrodzenia i Oświecenia.

Nasza cena: 32,73 PLN
Cena detaliczna: 34,38 PLN
czytaj więcej do koszyka


Artykuły ze świata

Polecamy
Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 - 22 VII 1983
Królowa Jadwiga. Miedzy epoką piastowską i jagiellońską
Regina libertas
Mieszko I jako budowniczy państwa polskiego
Z pomocą żołnierzom Podziemia
Polacy - Żydzi, Polen - Juden, Poles - Jews. 1939-1945. Wybór żródeł
POLSCY PATRIOCI, KTÓRZY POMOGLI URATOWAĆ EUROPĘ PRZED HITLEREM
Powstanie Warszawskie
Bitwa o Warszawę '44. Militarne aspekty Powstania Warszawskiego
Rok 1956
Szczekaczka, czyli Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa
Polsko-tureckie stosunki dyplomatyczne w okresie międzywojennym
Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku
Na widecie II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918-1943
Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989)